Bạn chưa đăng nhập. Bạn có thể tải CV về nhưng nếu bạn muốn lưu lại để chỉnh sửa sau này, bạn cần phải đăng ký hoặc đăng nhập bằng cách ấn nút "Lưu" (CV của bạn sẽ tự động được thêm vào tài khoản của bạn).

Thêm một mục mới

* Ấn và kéo tên mục ở danh sách trên để sắp xếp lại thứ tự các mục trong CV của bạn.

* Nếu bạn để trống nội dung của mục nào, mục đó sẽ không xuất hiện trong CV của bạn.

Thông tin cơ bản

Nếu bạn có nhiều hơn một số, hãy dùng dấu phẩy để ngăn cách

Nếu bạn có nhiều hơn một URL, hãy dùng dấu phẩy để ngăn cáchgif, jpg, png, jpeg
320 x 400 px

Kinh nghiệm làm việc

VD: 01/2005

VD: 01/2009, hoặc Hiện tại

Thông tin tuỳ chọn ví dụ như Trách nhiệm công việc, Những thành tích đạt được...


Năng lực

Chứng chỉ, Chứng nhận ... mà bạn đã nhận được


Học vấn

VD: 01/2005

VD: 01/2009, hoặc Hiện tại

Thông tin tuỳ chọn như nội dung khoá học, điểm số...


Sở thích

Thông tin tham khảo