Download PDF

Triệu Thị Chơi

**** **** Việt*** ***

https://www.facebook.com/trieuthichoi, https://www.linkedin.com/in/triệu-thị-chơi/, https://about.me

0*********

Objective

nhà giáo ưu tú nổi tiếng với các giáo trình dạy nữ công gia chánh.

Work experience

Sở Giáo Dục và Đào Tạo TP.HCM 1980 — 2004

teacher
  • Nhiều năm công tác tại Sở Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh, vừa là nhà giáo đồng thời sự nghiệp của gắn liền với công việc viết sách về nữ công gia chánh.Là người đã gắn bó với ngành ẩm thực hàng chục năm, với nhiều thế hệ học trò đang là bếp trưởng nổi tiếng cả ở trong và ngoài nước

Vifoodshop Company March 2015 — Present

Head writer

Qualifications

  • 20 năm tuổi Đảng
  • Được phong danh hiệu Nhà giáo Ưu tú năm 2000
  • Người phụ nữ tiêu biểu TP Hồ Chí Minh năm 2005
  • Ngoài ra được nhận rất nhiều Bằng khen của Bộ Giáo dục Đào tạo, các loại Huy chương, giấy khen của các ngành trong thành phố.

Education

ngành kinh tế gia đình 1964 — 1980

Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh
Obtained the good degree with GPA 4.0

Interests

Music, Reading, Painting, Food, Teaching