Download PDF

Laura-Elena Năstasă

0***.6**.1**

Educație

Doctor în Psihologie 2005 — 2009

Universitatea din București
Titlul tezei: Dezvoltarea inteligenţei emoţionale a studenţilor de la psihologie prin intermediul grupului experienţial

Specializare postuniversitară în Consiliere şi psihoterapie experienţială a unificării 1999 — 2003

Universitatea din Bucureşti și Societatea de Psihoterapie Experiențială Română

Master în Politici publice și administrație publică 1999 — 2001

Universitatea din București
cu specializare în  Informare și consiliere privind cariera

Licenţă în Psihopedagogie 1991 — 1996

Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca

Experiență în muncă

Universitatea Transilvania din Brașov 2008 — prezent

Lector universitar doctor

Universitatea Transilvania din Brașov 2004 — 2008

Asistent universitar

Școala Generală nr. 15 Brașov 2002 — 2004

Psiholog școlar

Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică Brașov 2000 — 2002

Coordonator - psiholog școlar

Școala Generală nr. 15 Brașov 1997 — 2000

Psiholog școlar

Școala Generală nr. 28 Brașov 1996 — 1997

Logoped

Acreditări profesionale Colegiul Psihologilor din România

2015, 2013, 2007, 2006

Consilier principal și supervizor în Consiliere psihologică – evaluarea şi consilierea experienţială a copilului, adultului, cuplului şi familiei


2015, 2013, 2007, 2006

Psihoterapeut principal și supervizor în Psihoterapie experienţială şi a unificării centrată pe adult-copil-cuplu-familie


2013-2014

Expert PAX în Metode online de prevenție și psihoterapie a anxietății (Asociația de consiliere și Psihoterapie Online din România)


2013-2014

Formare competenţe în Programul de dezvoltare socio-emoțională SELF KIT (Consult Plus)


2011

Psihoterapeut specialistîn Psihoterapie adleriană


2008, 2006

Psiholog principal și supervizor în Psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională


2009

Psiholog principal în Psihologia aplicată în servicii


Participări la numeroase workshop-uri organizate de Școala de Psihoterapie Experiențială a Unificării din România și alte şcoli de psihoterapie (cu credite de la COPSI)

Susținere de conferințe și cursuri

  • conferințe publice

Învățarea seninătății față în față cu șantajul emoțional- Săptămâna Psi organizată de Editura TREI, Universitatea Transilvania din Brașov și Librăria Cărturești Brașov (noiembrie 2014)

Urmează-ți pasiunea, fii fericită - Conferința M.A.M.A (octombrie 2014)

Inteligența emoțională și dezvoltarea cognitivă în epoca informatizării totaleorganizată de Facultatea de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității Transilvania din Brașov în colaborare cu Libris Brașov (iunie 2014)

Kit de supraviețuire în fața socriilor - Săptămâna Psi organizată de Editura TREI, Universitatea Transilvania din Brașov și Librăria Cărturești Brașov (noiembrie 2013)

Fericirea în cuplu se construiește în doi și se trăiește în prezent - Săptămâna Psi organizată de Editura TREI, Universitatea Transilvania din Brașov și Librăria Cărturești Brașov (noiembrie 2013)

  • cursuri de formare și workshop-uri

Integrarea emoțiilor în procesul de dezvoltare a partenerilor în cadrul cuplului -Conferința Națională de Psihoterapie Experiențială și Hipnoterapie, Brașov (mai 2015)

Suportul emoțional al pacientului cu afecțiuni gastroenterologice - Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca (februarie 2015)

Dezvoltarea inteligenței emoționale cu implicații în optimizarea comportamentului profesional al medicilor - Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca (februarie 2015)

Stresul profesional o realitate copleșitoare– Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov (aprilie-mai 2013)

Educația inteligenței emoționale pentru învățători și institutori- în cadrul proiectului COMPAS – Profesionalizarea carierei didactice - noi competenţe pentru actori ai schimbărilor în educaţie din judeţele Harghita şi Neamţ Proiect POSDRU/87/1.3/S/62468 (2012 – 2013)

Educația inteligenței emoționale pentru profesori - în cadrul proiectului COMPAS – Profesionalizarea carierei didactice - noi competenţe pentru actori ai schimbărilor în educaţie din judeţele Harghita şi Neamţ Proiect POSDRU/87/1.3/S/62468 (2011 – 2012)

Educația inteligenței emoționale pentru educatoare și institutori - în cadrul proiectului COMPAS – Profesionalizarea carierei didactice - noi competenţe pentru actori ai schimbărilor în educaţie din judeţele Harghita şi Neamţ Proiect POSDRU/87/1.3/S/62468 (2010 – 2011)

Educaţia raţional-emotivă. Strategii ale educaţiei emoţionale pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar - în cadrul proiectului BACOV-IA – Profesionalizarea carierei didactice - noi competenţe pentru actori ai schimbărilor în educaţie din judeţele Bacău şi Covasna Proiect POSDRU/87/1.3/S/62339 (2010-2011)

Publicații (selecție)

Moldovan, A.M., & Năstasă, L.E. (2015). Art therapy workshops for preschoolers, creativity development oriented. Journal of Experiential Psychotherapy.19, 34 (71).


Năstasă L.E., & Farcaş A.D. (2015). The Effect of Emotional Intelligence on Burnout in Healthcare Professionals. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 187, 78-82.


Năstasă L.E., & Ionescu, E. (2015). Favorite Musical Styles, Emotional Intelligence and Adolescent’ Personality. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 187, 83-87.


Cazan, A.M., & Năstasă L.E. (2015).Emotional Intelligence, Satisfaction with Life and Burnout among University Students. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 180(5),1574–1578.


Năstasă, L.E. & Nichifor-Drăgușel, G. (2015). Dezvoltarea limbajului preșcolarilor cu deficiență auditivă prin tehnici specifice psihoterapiilor expresiv-creative. In P. Coman, D. Iordache, & G. Marcu (coord.), Terapia logopedică – prezent, trecut, viitor. (pp. 282-290). Brașov: Editura Century Image.


Năstasă, L.E. (2014). Decorating the doll - art-therapy experience focused on developing emotional intelligence. Journal of Experiential Psychotherapy.17, 4 (68), 3-12.


Năstasă, L.E.& Cazan, A. M. (2014). A training focused on developing master students’ emotional intelligence. In M. Milcu (ed.), Modern research in health, education and social sciences (pp. 225-230). București: Editura Universitară.


Năstasă, L.E. (2013). Training de abilitare profesională în paradigma psihoterapiilor creative – meloterapie. Braşov:Ed. Universităţii Transilvania din Brașov. (290 pag.)


Năstasă, L.E., & Fărcaş, A.D. (2012). Family test used as an experientialist method focused on emotional intelligence development. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 33, 483-487.


Năstasă, L.E., & Sala, K. (2012). Adolescents’ emotional intelligence and parental styles. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 33, 478-482. 


Năstasă, L.E. (2011). Muzica în educaţia specială. Braşov:Ed. Universităţii Transilvania din Brașov. (125 pag.)


Năstasă, L.E. (2010). Dezvoltarea inteligenței emoționale a studenților de la psihologie prin intermediul grupului experiențial. In Mitrofan, I.(coord.), Enache, R., Vladislav, E.O., Anghel, E., & Năstasă, L.E. (2010). Studii de validare şi cercetări aplicative ale psihologiei şi psihoterapiei unificării (în educaţie, dezvoltare personală şi clinică) (pp. 567-802). Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti.


Cocoradă, E. (coord), Luca, M.R., Clinciu, A.I., Pavalache-Ilie, M., Năstasă, L.E., & Tulbure, B. (2008). Microviolenţa şcolară conexă evaluării. Braşov: Editura Universităţii Transilvania din Brașov.


Cocoradă, E., & Năstasă, L.E. (2007). Fundamentele psihopedagogiei speciale. Introducere în logopedie. Sibiu: Editura Psihomedia.


Năstasă, L.E. (2005). Este bătaia ruptă din rai? In Revista de Psihoterapie Experienţială, 32, 11-16.


Cocoradă, E. (coord), Clinciu, A.I., Luca, M.R., Pavalache-Ilie, M., Lupu, D., & Fărcaş (Năstasă), L.E. (2004). Consilierea în şcoală – o abordare psihopedagogică. Sibiu: Editura Psihomedia.


Cocoradă, E. (coord), Luca, M.R., Pavalache-Ilie,M., Lupu, D., & Fărcaş (Năstasă), L.E. (2003). Consiliere psihopedagogică. Braşov: Editura Universităţii Transilvania din Brașov.

Interese

Consilierea psihologică și psihoterapia cuplului și a familiei
Consilierea psihologică și psihoterapia copilului, adolescentului și adultului
Consilierea școlară și vocațională
Dezvoltarea competențelor emoționale și sociale ale copiilor și adolescenților
Dezvoltarea inteligenței emoționale a părinților

Organizații profesionale

Membru fondator al Societăţii de Psihoterapie Experienţială Română –Filiala Braşov
Membru al Asociaţiei Psihologilor şi Psihoterapeuţilor Adlerieni din România

Membru al Asociaţiei Psihologilor din România

Membru fondator al Asociației KronPsy

Membru în consiliul director al Asociației Perspective pentru copiii hipoacuzici din România

Membru al Comitetului Director al Colegiului Psihologilor din România în cadrul Comisiei de Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională (2005-2009)Referințe

Referințe disponibile la cerere.