Download PDF

Camelia Truța

0*********

Experiență în muncă

Universitatea Transilvania din Braşov octombrie 2014 — prezent

Coordonator al Centrului de Informare, Consiliere și Orientare a Carierei

Universitatea Transilvania din Braşov octombrie 2012 — prezent

Lector universitar

Universitatea Transilvania din Braşov octombrie 2009 — octombrie 2012

Asistent universitar

Universitatea Transilvania din Braşov octombrie 2006 — octombrie 2009

Preparator universitar

Grup Școlar Industrial "Victor JInga" Sacela septembrie 2005 — septembrie 2006

Psiholog școlar

Educație

Doctor în Psihologie 2008 — 2011

Universitatea din București
Titlul tezei de doctorat: “Managementul emoțiilor în munca psihologilor școlari

Masterat în Sisteme de Marketing 2005 — 2007

Universitatea Transilvania din Braşov
Titlul lucrării de disertație: “Strategii de marketing pentru promovarea serviciilor educaționale”

Licență în Psihologie - Pedagogie 2001 — 2005

Universitatea Transilvania din Braşov
Titlul lucrării de licență: “Impactul raționalității decidentului individual asupra deciziei de grup într-o sarcină cu profil ascuns

Cursuri și formări

din 2014 Psiholog specialist autonom - în specializarea Psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională, atestat de Colegiul Psihologilor din România

din 2014 - Psiholog practicant autonom - în specializarea Psihologie aplicată în servicii, atestat de Colegiul Psihologilor din România

2013 - 2014 - Formare SELF-KIT – program de intervenție pentru dezvoltarea competențelor socio-emoționale la copii

2013 – Vizită de studiu prin programul Life-Long Learning  pe tema Mentoring in educational practice, la Tallinn University, Estonia

2013 - Program de specializare pentru ocupaţia Formator

Susținere de conferințe și cursuri

Conferințe publice

Integrarea emoțiilor în procesul de dezvoltare a partenerilor în cadrul cuplului” – Conferința Națională de Psihologie Experiențială, Brașov (iunie 2015)

Învățarea seninătății față în față cu șantajul emotional” – Săptămâna Psi la Editura TREI și Librăria Cărturești, Brașov (noiembrie 2014)

Creșterea angajabilității: Tehnici de lucru în consilierea carierei” - The Third Internatonal Symposium on Traffic Psychology and Human Ressoruces (ISTPHR), Bucuresti, Romania (octombrie 2014)

Dincolo de masca tăcerii” – Săptămâna Psi la Editura TREI și Librăria Cărturești, Brașov (noiembrie 2013)

Cursuri de formare și workshopuri

Consiliere și orientare în carieră - în cadrul proiectului ”Studentul consiliat – excelent viitor angajat” Proiect POSDRU ID 138850 (iulie 2014 – august 2015)

Abilități manageriale” – în cadrul proiectului “E.H.R. – Entrepreneurship for human resources” - Proiect POSDRU/92/3.1/S/53763 (ianuarie – iulie 2013)

Managementul proiectelor”, “Abilități interpersonale” și “Abilități de comunicare” - în cadrul proiectului “Equal opportunities and respect – entrepreneurship instruments from a gender perspective” - Proiect POSDRU 97/6.3/S/62066 (iunie 2012 – ianuarie 2013)

Gândire creative și performantă” și “Consilierea copiilor, familiilor și profesorilor” - în cadrul proiectului “Learning styles and pupils’ temperament – instruments for creative education” - Proiect POSDRU/87/1.3/S/61341 (mai 2012 – ianuarie 2013)

Dezvoltarea inteligenței emoționale și sociale”, “Gândire pozitivă. Creativitate și Inovare”, “Competență și performanță în managementul resurselor umane” – pentru Centrul de Consiliere pentru Dezvoltare Locală București (decembrie 2011 – octombrie 2012)

Publicații (selecție)

Cazan, A.-M., Truta, C. (2015). Stress, resilince and life satisfaction in college studens. Revista de Cercetare si Interventie Sociala, 48, 95-108.


Indreica, E.S., & Truța, C. (2014).Intrinsic motivation and emotion management in shaping athlete’s conduct.Romanian Journal of Applied Experimental Psychology, 5 (2), 10-18.


Truța, C. (2013). Scurte reflecții asupra învățării socio-emoționale în școală. În Ș. Stanciu (coord.), Stilul de învățare și temperamentul școlarilor – instrumente pentru o educație creativă (pp. 37-43). București: Comunicare.ro.        ISBN 978-963-711-458-7


Truța, C. (2013). Training emotion management skills in the workplace. An individual level intervention on education employees. Bulletin of the Transilvania University of Braşov Series VII: Socio-Humanistic Sciences, 6 (55), 35-40.


Truţa, C. (2012). Managementul emoţiilor în educaţie. Antecedente şi strategii. Braşov: Editura Universităţii Transilvania din Braşov.  ISBN 978-606-19-0099-2 (158 p.).


Truţa, C. (2012). Emotional labor strategies adopted by school psychologists. Procedia - Social and Behavioral Sciences 33, 796-800. DOI10.1016/j.sbspro.2012.01.231


Indreica, E.S., Cazan, A.M., & Truţa, C. (2011). Effects of learning styles and time management on academic achievement. Procedia – Social and Behavioral Sciences 30, 1096 – 1102.DOI10.1016/j.sbspro.2011.10.214